Sosyal Medya
  • 0(212) 620 5858
  • Merkez Mah. Doğan araslı bulvarı 1115 Sok No:2 Tasarımcılar İş Merkezi Kat:5 44-45 Esenyurt/İst

Endüstriyel Zemin Beton Uygulamaları

Endüstriyel Zemin Beton Uygulamaları

Lazer Screed'li Makro Sentetik Fiber Donatılı Beton Dökümü

Birçok endüstriyel ve ticari yapılarda zemin betonu kullanılır. Zemin betonları yatırımcıların en çok yakındığı yapı elemanıdır. Bundan dolayı zemin betonları belirli bir esasa göre tasarlanmalıdır. Zemin betonu uygulamalarında sorunlarla sıkça karşılaşılır. Kozyap , zemin betonlarını tasarlarken yatırımcının gereksinimlerine ve beklentilerine yanıt verebilecek biçimde tasarlanmaktadır.

Tasarım Yaparken

• Endüstriyel Zemin Betonu'nun kullanım amacına,

• Endüstriyel Zemin Betonundan beklenen performansına,

• Betonun özelliklerine,

• Zemin yüzeyinin özelliklerine,

• Derzlerin önemine, dikkat edilmelidir.

Statik Hesap

Beton dökümü yapılacak olan projenin üzerine gelecek olan yüklere göre statik hesapları yapılmaktadır. Yapmış olduğumuz statik hesaplar sonucunda ;

• Betonun sınıfına,

• Betonun yüksekliğine,

• Kullanılacak donatının cinsine,

• Betonda kullanılacak donatı miktarına,

• Derz kesimlerinin aralıklarına, karar verilir.

Bu statik hesaplamayı yaparken yukarıda bahsettiğimiz yatırımcının gereksinimlerine ve uluslararası standartlara göre dizayn yapılır. Statik hesap yaptırmanın ekonomik olarak da büyük avantajları vardır. Betonun yüksekliği ve betonun içerisine girecek olan fiber donatı miktarı en doğru şekilde hesaplanarak, beton ve fiber miktarı optimize edilir.

Lazer Screed'li Fiber Donatılı Beton Dökümü

Birçok endüstriyel ve ticari yapılarda zemin betonu kullanılır. Zemin betonları yatırımcıların en çok yakındığı yapı elemanıdır. Bundan dolayı zemin betonları belirli bir esasa göre tasarlanmalıdır. Zemin betonu uygulamalarında sorunlarla sıkça karşılaşılır. Kozyap , zemin betonlarını tasarlarken yatırımcının gereksinimlerine ve beklentilerine yanıt verebilecek biçimde tasarlanmaktadır.

Tasarım Yaparken

• Endüstriyel Zemin Betonu'nun kullanım amacına,

• Endüstriyel Zemin Betonundan beklenen performansına,

• Betonun özelliklerine,

• Zemin yüzeyinin özelliklerine,

• Derzlerin önemine, dikkat edilmelidir.

Statik Hesap

Beton dökümü yapılacak olan projenin üzerine gelecek olan yüklere göre statik hesapları yapılmaktadır. Yapmış olduğumuz statik hesaplar sonucunda ;

• Betonun sınıfına,

• Betonun yüksekliğine,

• Kullanılacak donatının cinsine,

• Betonda kullanılacak donatı miktarına,

• Derz kesimlerinin aralıklarına, karar verilir.

Bu statik hesaplamayı yaparken yukarıda bahsettiğimiz yatırımcının gereksinimlerine ve uluslararası standartlara göre dizayn yapılır. Statik hesap yaptırmanın ekonomik olarak da büyük avantajları vardır. Betonun yüksekliği ve betonun içerisine girecek olan fiber donatı miktarı en doğru şekilde hesaplanarak, beton ve fiber miktarı optimize edilir.

Lazer Screed'li Çelik Hasırlı Beton Dökümü

Birçok endüstriyel ve ticari yapılarda zemin betonu kullanılır. Zemin betonları yatırımcıların en çok yakındığı yapı elemanıdır. Bundan dolayı zemin betonları belirli bir esasa göre tasarlanmalıdır. Zemin betonu uygulamalarında sorunlarla sıkça karşılaşılır. Kozyap , zemin betonlarını tasarlarken yatırımcının gereksinimlerine ve beklentilerine yanıt verebilecek biçimde tasarlanmaktadır.

Tasarım Yaparken

• Endüstriyel Zemin Betonu'nun kullanım amacına,

• Endüstriyel Zemin Betonundan beklenen performansına,

• Betonun özelliklerine,

• Zemin yüzeyinin özelliklerine,

• Derzlerin önemine, dikkat edilmelidir.

Statik Hesap

Beton dökümü yapılacak olan projenin üzerine gelecek olan yüklere göre statik hesapları yapılmaktadır. Yapmış olduğumuz statik hesaplar sonucunda ;

• Betonun sınıfına,

• Betonun yüksekliğine,

• Kullanılacak donatının cinsine,

• Betonda kullanılacak donatı miktarına,

• Derz kesimlerinin aralıklarına, karar verilir.

Bu statik hesaplamayı yaparken yukarıda bahsettiğimiz yatırımcının gereksinimlerine ve uluslararası standartlara göre dizayn yapılır. Statik hesap yaptırmanın ekonomik olarak da büyük avantajları vardır. Betonun yüksekliği ve çelik donatı alanı en doğru şekilde hesaplanarak, beton ve çelik donatı miktarı optimize edilir.

Manuel Beton Dökümü

Dünyada, endüstriyel beton zemin uygulamalarında kullanılan en son teknoloji ürünü laser screed makinesi ile çok daha düzgün yüzeyli ve hızlı zemin uygulamaları yapılabilmektedir. Laser screed makinesi; üzerindeki laser alıcıları vasıtası ile bir laser kaynağından (laser nivo ) aldığı ışına göre çalışan, döner bîr platforma bağlı teleskopik bom ve buna bağlı bir vibrasyonlu mastardan oluşan bir beton mastarlama makinesidir. Laser alıcılar sürekli çalışarak vibrasyonlu mastarın proje kotunda olmasını sağlar ve kalıp kurmadan, yüksek yüzey düzgünlüğünde ( +1mm ) ve düşük slampta (11-13 slamp) beton serilir.

AVANTAJLARI

• Yüksek yüzey düzgünlüğü: Düşük slamplı betonlar laser screed makinesi sayesinde mastarlanabilmektedir. Vibrasyonlu mastarın arkasında bulunan helezon pulluk betonu yayar ve son kotu da vibrasyonlu mastar verir. Bu şekilde serilmiş betonda plastik rötre daha az olacağından {düşük su/çimento oranı ) bitmiş beton yüzeyinin düzgünlüğü de daha fazla olmaktadır.

• Derzsiiz zeminler: Geniş alan beton dökümü uygulaması yapılabildiğinden, klasik sisteme göre soğuk derzler daha az olmaktadır. Soğuk derzler, zemin betonları için özel detay çözümleri gerektiren derzlerdir.

• Daha hızlı: Bir günde 2000 m2 ’ ye kadar döküm yapılabildiğinden inşaat süresi çok kısadır.

Kalıp Üstü Beton Dökümü

İnşaata yaklaşım mesafesi, yatay ve düşey döküm erişim mesafeleri; inşaat, zemin ve pompa cinsine göre değişkendir. Pompanın kurulacağı zeminin altından geçen boru hattı veya üzeri kapatılmış boşluklar bildirilmelidir. Aynı şekilde yüksek gerilim hatları bildirilmelidir. Kolon betonlarında, pompa uç hortumu kalıp içine mümkün olduğu kadar sokulmalıdır; perde betonlarında, beton kalıp yüzeyine çarptırılmamalıdır. Betonun hızını keserek, ayrışma ve kalıp deformasyonuna engel olunmalıdır. Pompa uç hortumunu tutan elemanların bom altında durmamasına dikkat edilmelidir.

1. Yerleştirme - Sıkıştırma - Vibrasyon

Kalıba dökülen betonu, kalıbın her tarafına yaymak, donatıları iyice sarmasını sağlamak ve hava boşluklarını dışarıya çıkararak doluluğu artırmak için vibratörle sıkıştırmak gerekmektedir. Vibrasyonun esası, betonu kuvvetli bir şekilde titreşime tabi tutmaktır. Deprem yönetmeliğinde belirtildiği üzere, her tür beton sınıfında, yerleştirme aşamasında vibratör kullanmak mecburidir.

2. Beton Vibrasyonunda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Beton elden geldiğince yerleştirileceği yere veya onun çok yakın bir bölgesine dökülmelidir. Özellikle döşeme betonlarında hem zaman ve iş gücü kaybı, hem de betonun ayrışma tehlikesi açısından, betonu belirli bir bölgeye yığıp oradan kürekle yerine yerleştirme yönteminden kaçınılmalıdır.

3. Betonun Bakımı (Kürü) Nasıl Yapılmalı?

Yerine yerleştirilen betonun dayanımının zaman içinde gelişimi, bünyesindeki beyaz çimentonun su ile yapacağı hidratasyon reaksiyonlarının sürekliliği ile mümkündür. Hidratasyon olayının normal bir şekilde gelişmesini engelleyen saklama koşulları ile ilgili faktörler havanın sıcaklık ve nem derecesi ile rüzgarlı olmasıdır. Hava sıcaklığının düşük olması hidratasyonu yavaşlatacak, buna bağlı olarakda beton yavaş dayanım kazanacaktır. Şayet havanın sıcaklığı fazla ise bu durumda da buharlaşma olacak ve hidratasyon için gerekli su miktarında azalma olacaktır. Havanın rüzgarlı olması da buharlaşmayı artıracaktır. Bu durumda buharlaşmanın önlenmesi, ancak betona yeterli bir rutubet kaynağı sağlamakla mümkün olacaktır. Şayet betonda bu gibi etkiler sonucu oluşan su kaybı önlenemez ise, ani kurumadan dolayı betonda büzülme olacak ve çatlaklar meydana gelecektir.